اقامت اروپا با اثبات تمکن مالی

 

 مؤسسه مشاوره بین المللی نصر جاوید ویرا

 

ارائه دهنده خدمات حقوقی تجارت بین‌المللی، اخذ اقامت و خدمات مهاجرت، اخذ ویزاهای کوتاه مدت و بلند مدت اروپا ( مالتی پل شنگن ) و اخذ ویزای انگلیس، آمریکا و کانادا 

آدرس:تهران - میدان قدس، ابتدای شریعتی، جنب شهرداری منطقه۱، بن‌بست مهنا، پلاک۳، طبقه دوم، واحد۶.
تلفن: 26850553(9821)+  -  26850546 (9821)+

 


 Unit 6‚ Two Floor‚ Mahna 1‚Dd end‚ next to Theran Municipality region one‚ Shariyati ave ‚Qods sq‚ tajrish‚ Tehran-Iran. 

Tel: +9821-26850553‚ 26850546

 


   https://www.facebook.com/Nasrjavidvira

   https://instagram.com/Nasrjavidvira

   https://plus.google.com/Nasrjavid

   http://Telegram.me/nasrjavidvira